Aktuálně

11. 12. 2022 - Vánoční koncert

10. 12. 2022 - SVĚCENÍ KAPLE SV. JOSEFA

26. 11. 2022 - Hudba pomáhá

21. 11. 2022 - Datová schránka

Od 1.1. 2023 změna používání datových schránek, bližší informace viz níže:

Dopis

Identita občana

Hlášení

Leták

1. 12. 2022 - Kam v Litomyšli v listopadu

Kalendář akcí

21. 11. 2022 - Aktuální tisková zpráva Regionálního muzea v Litomyšli

Regionální muzeu v Litomyšli

1. 10. 2022 - Nové jízdní řády

24. 9. 2022 - Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Morašice v roce 2022

Zápis o výsledku voleb

3. 9. 2022 - Výkup jablek

1. 9. 2022 - Milostivé léto

23. 2. 2022 - Interaktivní mapa v oblasti zdravotnictví

 

Interaktivní mapa - zde vyhledáte nejbližsího lékařa z oboru praktickéhý lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnosti pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení.

26. 1. 2022 - Poplatky za psy a za odvoz komunálního odpadu pro rok 2022

Poplatky za psy a za odvoz komunálního odpadu pro rok 2022

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu je stanoven ve výši 700,- Kč/osobu. Zvýšení poplatků vychází z navýšení vynaložených nákladů. Celkové vynaložené náklady činí cca 1100,-Kč/osobu za rok. Zbylých cca 400,- Kč/osobu doplácí obec ze svého rozpočtu.

Upozornění pro občany, kteří měli do letošního roku 50 % slevu z důvodů dopravy sběrné nádoby více než 100 m od místa pobytu. V příštím roce půjde pouze o úlevu ve výši 200,-Kč/osobu.

Poplatek za psa je stanoven ve výši 60,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 100,- Kč. Splatnost poplatků je 31. 3. 2022. Pokud celková výše poplatku přesáhne 800,- Kč, může být uhrazen ve dvou splátkách, a to do 31. 3. a do 31. 8. 2022.

Žádáme vás přednostně o platbu bezhotovostním převodem na účet obce č. 5321591/0100 s variabilním symbolem, který se skládá ze tří kombinací čísel:

  • za psa: 1341 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, pokud nemáte číslo popisné trojmístné, doplňte před čp. 0, např. u čp. 35 je to 134101035.
  • za odpady: 1345 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, např. u čp. 112 je to 134501112.

 Pokud budete provádět úhradu za odvoz odpadu a úhradu za psa převodním příkazem, proveďte každou platbu zvlášť se správným variabilním symbolem, abychom si mohli správně platby přiřadit. Poplatky bude možné uhradit i v hotovosti na obecním úřadě a to od února 2022.